WORKSHOP

WORKSHOP I MI – MOTIVERANDE SAMTAL

MI är ett förhållningssätt och en metod för kommunikation som vuxit fram ur praktisk kliniskt arbete och genom forskning. Idag används den av personal inom bland annat socialtjänst, skolan samt elevhälsoteam, kriminalvård, primärvård, försäkringskassan, arbetsförmedling samt inom idrottsvärldens många olika arenor.

Upphovsmännen är psykolog och professor William Miller och psykolog Stephen Rollnick. MI är baserat på deras kliniska arbete och forskning. MI har som syfte att öka klientens motivation till förändring och tro på sin egen förmåga att klara kommande förändring. Klienten är den som själv ansvarar för sin förändring. I MI använder man sig av en noggrann lyssnarteknik och av olika samtalsstrategier som har till syfte att locka fram och stärka motivationen. Genom att använda olika strategier stödjer det klienten i förändringsarbetet.

WORKSHOP – MI GRUNDLÄGGANDE DAGAR

Plats: Centralt i Stockholms innerstad
Pris: Enligt offert (el. offererat pris)

Du som arbetar med samtal i någon form av förändrings eller motivationsarbete som rådgivning, handledning, rehabilitering behandling och eller coaching. Eller för dig som arbetar mer kurativt inriktat där det är viktigt att ha ett klientcentrerat fokus (här och nu).

Under dessa dagar går vi igenom samt varvar de teoretiska grunderna för MI med övningar i olika strategier. Övningarna anpassas efter gruppdeltagarnas behov.

Anmälan enl. ök.  Anmälan är bindande men inte personlig. Kursavgiften faktureras innan kursstart. Kursintyg erhålls efter tre fullföljda kursdagar.

Välkommen!