MOTIVERANDE SAMTAL

MOTIVERANDE SAMTAL (MI)

Företaget MiMiA tillhandahåller bland annat utbildning i samtalsmetoden Motivational Interviewing – ”MI”. Motiverande samtal är en metod som bygger på William Miller och Stephen Rollnicks utarbetade arbete och forskning.

VAD ÄR MOTIVATIONAL INTERVIEWING?

MI är en kvalificerad, klientcentrerad samtalsmetod där betoningen ligger på att ha en hög följsamhet och förståelse i samtalet. MI kan användas då vi möter människor som är mitt uppe i ett förändringsarbete och då motivationen spelar en betydande roll. MI som metod har har hög evidens och rekommenderas av Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet. Idag är det flera olika yrkesgrupper som utbildar sig.

VEM KAN HA ANVÄNDNING FÖR MI?

MiMiA utbildar dig som arbetar inom hälso– och sjukvård, kriminalvård, skola, polis, migrationsboende, arbetsförmedling och socialtjänst m. fl.

Jag har utbildat personal från Socialtjänst, försörjningsstöd, mottagningsgrupp, barn och ungdom, utredning, integration arbetsmarknad, boendestödjare, migrationsboenden, hälsocoacher, personliga tränare och försäkringskassan m.fl.

Referenser finns att få.