MI-HANDLEDNING

METODSTÖD/HANDLEDNING

(2h vid varje tillfälle)

Från dag 1 arbetar vi med att bygga upp coaching-grupper på arbetsplatsen, vilket är ett utmärkt sätt att tryggt komma igång med användandet av MI. Coachinggrupperna fortsätter och som arbetsgivare måste man dock beräkna särskild tidsåtgång till detta, men vinsterna kommer snabbt arbetsplatsen till godo.En uppföljande dag efter ca 6 -8 månader. Repetition och verksamhetsstöd samt presentation av sammanställd kursutvärdering.