MI-GRUND

MI-GRUND & FÖRDJUPNINGSDAG (3 dagar + 1)

Kursen utformas utifrån just era behov. Kanske ni önskar 4-6 utbildningsdagar i MI med inrikting på verksamhetsimplementering? Kursen ger ett bra sätt att verkligen komma igång snabbt. Här får du hjälp att bygga upp egna coaching-grupper på arbetsplatsen. Planering utifrån de behov och önskemål som finns.

Tider och plats får du genom kontakt