MI-FÖRDJUPNING

MI-FÖRDJUPNING (2 dagar +1 dag +1 dag)

Mellan tillfälle 1 och 2 bör det ha gått cirka två till fyra veckor, detta för att ni ska hinna med att läsa litteratur samt att ni ska hinna med att använda er av era nyvunna kunskaper på era arbetsplatser innan ni återkommer den sista kursdagen.

I kursen ingår MI mail-support under utbildningstiden. Här kan du som kursdeltagare eller verksamhetsansvarig få tips på övningar och feedback.

I priset ingår utbildningsmaterial som tex. åhörarkopior med utbildningspärm och litteratur.

FÖRDJUPNINGSDAG
TEMA Att lyssna efter och stärka förändringsprat
Datum: Ej Fastställt
Plats: Stockholm /Södermalm

UTÖKAD FÖRDJUPNING
(Fokus på att lyssna efter och förstå ambivalens, att stärka förändringsprat och minska motstånd)
Datum: Ej fastställt
Plats: Stockholm /Södermalm