COACHING

COACHING

INDIVIDUELL COACHING

Coaching är ett effektivt verktyg för personlig utveckling. Jag arbetar tillsammans med dig målfokuserat och utifrån dina styrkor.

I MI-anda leder jag dig framåt i din process. Vi arbetar tillsammans i nutid för att utveckla din framtid, med dåtid som resurs när den behövs.

Naturligtvis handlar det om att arbeta mot och nå tydliga mål som bidrar till att må bra här och nu samt i framtiden. Att få mer motivation och styrka att kunna planera och prioritera bättre inom olika livsområden ökar din möjlighet att på olika vis möta livet.

Svaren finns inom dig och du formar själv din framtid, fokus hålls på att se lösningar och möjligheter.

”Det är inte för att något är svårt som vi inte försöker. Utan det är för att vi inte försöker som det är svårt. ”  Seneca

Coachingen bygger på regelbundna träffar med stor integritet under en begränsad period. Tiden för mötet är ca en timme per gång. Plats Stockholm/Södermalm.

MEDARBETARCOACHING

En organisation är beroende av sina medarbetare. Deras välbefinnande är grunden för att nå framgång samt lönsamhet. En effektiv medarbetare behöver känna engagemang och motivation i sin yrkesroll. Individuell Coaching för Medarbetare är ett forum utanför arbetsplatsen där personen kan ta upp olika problemformuleringar både på ett personligt och professionellt plan. Med en personlig coaching kan medarbetaren få hjälp och stöd, stärka sitt självförtroende, hitta nya vägar och ny motivation och se sin situation från olika håll.

Genom att medarbetaren får tid att reflektera över sin vardagssituation, lära sig prioritera och sätta gränser kan också stressrelaterade problem förebyggas.

Mål, innehåll och tidsplan läggs upp tillsammans med dig som kund.

Referenser finns att få.

Det som sägs stannar i rummet!