HANDLEDNING

HAR NI REDAN GÅTT UTBILDNING?

  • Kanske kom ni inte igång med att använda metoden genast? Kanske ni känner er säkra på vissa delar och mindre säkra på andra?
  • Kanske är det motstånd eller ambivalensutforskning ni tycker känns svårt att hantera?

När ska MI-metodstöd användas?

  • Metodstöd kan ges direkt i anslutning till utbildningen eller då du tidigare gått en utbildning men känner dig osäker.
  • Eller då ni som arbetsgrupp som skall arbeta med specifik MI-coaching.

…unna er i såfall att få stöd i att använda metoden

Upplägget anpassas just utifrån dina specifika behov. Något annat som är viktigt att tänka på är att MI bör anpassas till den lokala arbetsplatsens behov och till dig som metodanvändares speciella arbetssituation. Att kunna använda MI som metod fullt ut i samtal kräver övning och feedback. Att förstå MI i teorin är en sak men att utvecklas och se resultatet av sitt MI utövande i arbetet en annan.

MI – Metodstöd ges både individuellt och i grupp. Hör av er så pratar vi mer om hur det kan se ut. Arvode enligt offert.